بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

EL-FÂTİHA         Eûzübillâhimineşşeytânirracîm BismillâhirRahmânirRahim

  1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
  2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur
  3. O,Rahmândır ve Rahîmdir.
  4. Ceza gününün Mâlikidir.
  5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6. Bize doğru yolu göster.
  7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil


Resulü Ekrem (s.a.v) bu süre-i celile hakkında:  
"Fatiha-i Şerif terazinin bir kefesine ,Kuran-ı Kerim bir kefesine konsa Fatiha-ı Şerif yedi misli ağır gelirdi."

"Nefsim yedi kudretin elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki,sure-i Fatiha'nın misli gibi bir sure,ne Tevrat'ta,ne Zebur'da,ne İncil'de ve nede Kuranda inmemiştir."  
"Cenabı Allah bir kavim için hakkettikleri azabı onlara göndereceği anda,onların sabilelerinden biri mektepte fatiha süresini okuyunca Allahu Teale onları kırk yıl azabını kaldırır."  
"Fatiha-i Şerif i okumak insanı Cenabı Ecilli Ala nın azabından korur."  
"Fatiha-i Şerife ölümden başka her şeye şifadır."  
"Evinde Fatiha-i Şerifi okuyan kimseye o gün şeytan ve cinin bir zararı dokunmaz."  
"Şeytan dört defa acı acı bağırmıştır:Lanet olunduğu vakit,Cennetten çıkarıldığı vakit, Muhammed'e (a.s) indirildiği vakit,Fatiha süresi indirildiği vakit  
"Cenabı Ecilli Âlâ kuluna bir şey ihsan ettiği zaman o kul  
"Elhamdülillah'' derse,o nimetin şükrünü eda etmiş olur.ikinci defa derse,Allahu Teâle onun sevabını yeniler.Üçüncü defa derse bütün küçük günahları affedilir.

Fatiha-i Şerife'nin hakkında Hazreti Ali (r.a) Efendimiz: "Eğer isteseydim,Fatiha-i Şerif hakkında yetmiş deve yükü kitap yazardım"  
Fatiha-i Şerife şifa niyeti ile yedi defa okunursa tesirini gösterir. Resulü Ekrem:"Her kim yatarken evvela Fatiha'yı sonrada ihlası okur da yatarsa o gece ölümden başka her şeyden emin olur" buyurmuşlardır.

(Surelerin Fazileti Arif Pamuk)