PEYGAMBER EFENDIMIZ ( S.A.V) Duası


Allah'ım suretimi nasıl güzel yaratmış isen ahlakımı da öyle güzelleştir,
Faydasız ilimden halis olmayan amelden kabul olunmayacak duadan sana sığınırım. Allah'ım,Fakirlikten azlıktan, zillet ve hakaretten,zülüm yapmaktan ve zülüm görmekten sana sığınırım, bunlardan beni muhafaza buyur Allah'ım.

Allah'ım dünyam ve ahiretim için afiyet ver dinim ve dünyam ehlim ve malım için senden af ve afiyet isterim.
Yarrabbi günahlarımı ört ve korktuğumdan beni emin eyle,
Önümden arkamdan,sağımdan solumdan,yukarıdan aşağıdan gelecek musibetlerden beni muhafaza eyle Allah'ım.
Allah'ım berastan, delilikten, cüzamdan her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.
Allah'ım gelecek için gam çekmekten geçmişe kederlenmekten aciz ve kudretsizlikten kesel ve tembellikten,korkaklıktan, borç altında kalmaktan haksız insanların tasallutundan,sana sığınırım bunlardan beni muhafaza eyle Allah'ım.

Avizde keselden, korkaklıktan, ezeli ömürden, ödenmesi zor ve mümkün olmayan borçtan, cehennem azabından, azdıran zenginlikten azdıran fakirlikten, yaşadığım müddetçe arız olacak fitnelerden sana sığınırım Allah'ım.

İhsan ettiğin nimetlerin zevalinden elimden gitmesinden afiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşabileceğim musibetlerden sana sığınırım.
Allah'ım borcun düşmanın galebe etmesinden ve düşmanın şamatasından sana sığınırım. Allah'ım senden dolaşıksız, pürüzsüz, salim bir dirlik ve yaşayış, hayatımın sonuna kadar rahat ve rahata ermek, ahirette de hakir, rüsva olmayarak huzuruna çıkmak isterim.
Allah'ım vücudumda ,gözümde kulağımda afiyetimi daim et,küfürden sana sığınırım ya rabbim.Allahım beni kabir azabından koru, sığınacak başka ilah yok yalnız sen varsın Allah'ım.
Bana doğru yolu göster, ahlak ve maişetimi temiz kıl, beni haramdan uzaklaştır ve kimseye muhtaç etme Allah'ım.
Her hususta sonumuzu güzel yap ,bizi dünyanın gam ve kederinden ahiret azabından koru emin eyle salim kıl yarabbi.
Allah'ım her şeyde senden sebat doğru lisan salim bir kalb isterim.

Allah'ım ihtiyarlığımda ömrümün sonunda rızkımı genişlet,bana ihsan etmiş olduğun rızkı o zaman daha ziyade bollaştır.
Ya rabbim bana sıhhat ve iffet ver haramdan uzak tut güzel huy ihsan eyle Allah'ım.Kötü huylardan kötü arzulardan din ve dünyama zarar verecek her kötülükten sana sığınırım Allah'ım.
bunları benden uzak et yarabbi.
Allah'ım (Ey bizi yoktan var eden Rabbimiz, Ey kudreti her şeye yeten Allah'ım) Bizi rahmeti ilah iyenle azabı nardan cehennem azabından koru.

Peygamber efendimiz (S.A.V) böyle dua eden kişi ölünceye kadar musibet'e uğramaz buyurmuşlardır..

AMİN