Anasayfa - / - Üroloji Hastalıkları - / - Mesane Hastalıkları

Mesane Hastalıkları

Mesane yani idrar kesesi böbrekten gelen idrarın toplanma yeridir. Böbrekten çıkan idrar, idrar kanalı vasıtasıyla mesaneye gelir ve buraya boşalır. İdrar daha sonra buradan dış idrar yolu kanalı ile dışarı atılır.

Normalde alt karında orta hatta bulunur. Kadında rahimden dolayı daha ön taraftadır. Boş olduğu zaman bir huniyi andırır, dolu olduğu zaman ise bir yumurta gibidir. Ön yüzü çatı kemiklerinin arka yüzüne denk gelir.

Kapasitesi normalde 400-500 cc dir. Çok dolduğu zaman 2.5 – 3 Litre idrar alabilir. Elastik ve kapasitesi genişlemeye müstaittir.

Mesanenin kas yapısı ve sinir sistemi idrar yapma fonksiyonu ile yakından ilgili olduğundan önemlidir. 

Anormal Mesaneler: İki mesane çok nadirdir. Mesane doğuştan kum saati şeklinde olabilir.
 

Mesane İltihapları:

Mesane iltihapları pek görülmez: Çünkü mesane iç yüzeyinin yapısı buna engeldir. Mesane  günde 2-3 defa boşaldığı için içerisinde artık idrar kalmayacağı için iltihap oluşmaz.

Bakterilerin yerleşmesi, veya tahriş edinci bazı ajanlardan dolayı mesane iltihaplanabilir. İltihap oluşmasına neden olan hazırlarcı bazı sebepler vardır.

 • Sebebi
 1. Ayak ve bacak üşütmeleri mesane iç zarında kanlanmayı artıracağı için buraya mikroplar kolayca yerleşirler.
 2. Müzmin kabızlık, Gebelik, Alkolizm, Sigara bu hazırlayıcı sebeplerden bazılarıdır.
 3. Mesane içerisinde idrarın kalması yani artık idrar olması çok defa iltihaplar ile sonuçlanır. Mesane kasını çalıştıran sinirlerin hastalıklarında veya idrar yolunu tıkayan taş v.s gibi nedenler, sonda gibi araçların mesaneye sokulması ile iltihap meydana gelir.
 4. Mesane darbelerinden sonra meydana iltihap oluşabilir.
 5. Şeker hastalığı veya lösemi (Kan Kanseri) gibi hastalıklar mesane iltihabına neden olabilir.
 6. Muayene esnasında mesaneye sokulan aletlerde de hijyene dikkat edilmezse iltihap oluşur.
 7. Vücudun başka bir yerindeki iltihap odağından da mesaneye mikroplar kan yolu ile gelebilir.
 • Belirtiler:
 1. İdrarın iltihaplı olmasından dolayı mesane duvarını tahriş eder ve mesane bu idrarı atmak için kasılınca sık sık idrara çıkılır. Fakat idrar yaptıktan sonra rahatlama hissi yoktur. İdrar bitmiş gibi olur.
 2. Karın altında ağrı vardır.
 3. İdrarda kanama vardır. Mikropta görülebilir.
 4. İdrar yaptıktan sonra 1-2 ağrılı damla olur.
 5. Ateş, titremede görülürse iltihabın böbreğe yayıldığını gösterir.
 • Tedavi:
 1. Yatak istirahatı sağlanır.
 2. Günlük salınan sıvı miktarı artırılır. Günde 10-15 bardak su ( 2.5 – 3 Litre ) amaca kafidir.
 3. Ayak altlarına ve göbek altına sıcak termofor tatbiki yapılır
 4. Mikrobun cinsi tespit edilmişse buna uygun antibiyotikler alınır. Ağrı giderici ve rahatlatıcı ilaçlar alınır.

Bu tedavilere ve koruyucu tedbirlere riayet edilmezse iltihap müzminleşir. Tedavi daha da zorlaşır.

Mesane Tümörleri:

Mesane tümörleri sık görülmesi bakımında çok önemlidir. Bevliye hastalarında çok sıktır. İdrar yolları tümörlerinin % 90 i mesane tümörleridir. Erkeklerde kadınlara nazaran 2-3 misli fazladır. Genellikle 60 yaşından sonra görülür. 40 yaşının altında nadirdir.

 • Sebebi
 1. Sebep kesin olarak belli olmamakla birlikte tümör oluşumuna hazırlayıcı sebepler vardır. 
 2. Kalıtsal nedenler: Pek önemli değildir. Bazen bir ailenin bir çok ferdinde birden görülür.
 3. Endüstriyel kanser yapan ajanlar: Boya, lastik, deri, gibi organik kimyasal madde sanayinde çalışanlarda mesane tümörleri daha fazla görülmektedir. Aynı zamanda matbaacılık, aşçılık, gaz ve alüminyum işlerinde çalışanlarda da fazladır. Burada rol oynayan madde aromatik aminler denilen maddelerdir
 4. Eğrelti otu. Karadeniz bölgesinde eğrelti otu ile beslenen sığırlarda mesane kanseri sıktır. Bu sığırların sütü ile beslenen insanlarda da görülmüştür.
 5. Sigara: % 30- 40 sigara sorumludur. Risk oranı sigara alışkanlığının süresi ile ilgilidir.
 6. Müzmin iltihaplar ve tahriş: Mesanede uzun süren taş veya başka bir yabancı cisim kansere yol açmaktadır.
 • Belirtiler:
 1. İdrarda kan: ağrısız ve gözle görülür derecededir. En büyük belirtidir. %75 görülür. Bütün bir idrar yapma süresinde vardır. Çok defa pıhtılar ile birlikte olur.
 2. İdrar belirtileri:  İdrarda yanma, sık idrara çıkma şeklinde olur. Kanser ilerledikçe yanmalar çok artar. Bazen idrar, tümörün tıkamasına bağlı olarak dışarıya hiç akmaz.
 3. Kanlı idrarın uzun sürmesi sonucunda kansızlık ve buna bağlı belirtiler ortaya çıkar.
 4. Genel durum bozukluğu: Tümörün yayılmasına bağlı olarak genel durum bozukluğu. zayıflama, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma şeklindedir.
 • Tetkikler:
 1. İdrar ve kan tahlilleri yapılır. 
 2. Düz idrar yolu filmi ve ilaçlı film mutlaka çekilmelidir. 
 3. Mesaneye ışıklı kamera şeklinde sondaya benzeyen demir alet ile bakmak (Sistoskopi ) Böylece bizzat mesane tümörün kendisi görülür. Tümörün büyüklüğü, yerleşimi, şekli böylece anlaşılır. Teşhis koyma yanında parça alma gibi avantajları da vardır. Tedavinin nasıl yapılacağına dair önemli ip uçları verir.
 4. Tomografi: Mesanenin tabakalarını milimetrik olarak gösterir. Tümörün şekli ve yayılıp yayılmadığı anlaşılmış olur.
 5. İdrar yıkama ile elde edilecek sıvıda tümör araştırılması yapılır
 • Tedavi:
  Tümörün yerine, sayısına, şekline, büyüklüğüne, yayılımına göre değişir.
 1. Ameliyat: Açık veya kapalı yapılır. Açık ameliyatta mesane içerisindeki tümör etrafındaki sağlam doku ile birlikte komple çıkarılır. Kapalı ameliyatta sistoskopi aleti ile mesaneye girilerek tümör kesilir. Tümör mesanenin kas tabakalarını tümden tutmuşsa mesane ya tamamen veya kısmi olarak çıkarılır.
 2. Işın tedavisi: Radyasyon yayarak tümörü körelten radyoaktif maddeler ya dıştan verilir veya mesane içine yerleştirilir.
 3. İlaç Tedavisi: Bu amaçla kullanılan bir çok tümör yok edici ilaçlar vardır. Bir çoğunun yan etkileri görülür.
Göster
Gizle