Gül

VEDA HUTBESİ
H.z Muhammad (A.S)

Gül

EY İNSANLAR! Sözümü iyi dinleyin!Biliyorum,belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim.

İNSANLAR! Bu arife gününüz,bu hac ayiniz ve bu Mekke şehriniz nasıl hürmete değer şeylerse canlarınız, mallarınız namuslarınız da ayni hürmete sayandır,her türlü tecavüzden korunmuştur.

ASHABIM! Yarin Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden sorguya çekileceksiniz.Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur.

ASHABIM! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin!Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır.Lakin borcunuzun aslini vermeniz gereklidir.Ne zulmediniz,ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artik yasaklanmıştır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu (amcam) Abbasi'ın faizidir.

ASHABIM! Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu(amcazadem) Rabiya'nin davasıdır.

İNSANLAR! Bugün şeytan sizin su topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz,bu kaldırdığım şeyler dışında,küçük gördüğünüz islerle ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir.Dininizi korumak için bundan sakininiz!

İNSANLAR! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim.Sizin kadınlar üzerinizde hakkınız, onlarında sizler üzerinde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkiniz,onların,aile yuvasını hoşlanmadığınız hiç bir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırsa,müeyyide kullanarak engel olabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizde ki hakları, dine ve geleneğe uygun olarak,her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.

MÜ'MINLER! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Mü'minler! Sözümü iyi dinleyin ve iyi belleyin!Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz etmek başkasına helal değildir, meğer ki gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun.

ASHABIM! Kendinize zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR! Allah Teâla her hak sahibine hakkini (Kur'an'da)vermistir.Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin nikahında doğmuşsa ona aittir. Zina edenin çocuğa sahip olma hakkı yoktur. Babasınınkinden başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına bağlılık öne süren nankör, Allah'ın gazabına,meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak,bu gibi insanların ne tövbelerini, nede adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR! Rabbiniz birdir. Babanızda da birdir;Allah yanında en kıymetli olanınız,en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana-Allah saygısı ölçüsünden başka-bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR! Yarin beni sizden soracaklar,ne diyeceksiniz!

Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun, diye şahadet ederiz."
(Bunun üzerine Resul-i Ekrem şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak, sonrada cemaat üzerine çevirip indirerek söyle buyurdu:)

Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!